Informačno-poradenské centrum pre územie
Prešovského kraja

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Adresa:
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Tel: 051 / 70 81 113-115
Web: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/ipc-esif/
E-mail:  ipc@vucpo.sk

Kontaktné osoby:

PhDr. Adriána Bezdeňová

051/7081 113
adriana.bezdenova@vucpo.sk

Ing. Stanislav Malecký

051/7081 114
stanislav.malecky@vucpo.sk

Mgr. Kamil Štoffa

051/7081 115
kamil.stoffa@vucpo.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.00 – 15.00
Utorok: 7.00 – 15.00
Streda: 7.00 – 15.00
Štvrtok: 7.00 – 15.00
Piatok: 7:00 – 15:00

Facebook:
https://www.facebook.com/Informačno-poradenské-centrum-pre-EŠIF-PSK-784474885090701/

Prihlásenie do newsletra: