Kalendár akcií IPC pre Nitriansky kraj


Dátum: 28. Oct 2019
Miesto konania: Nitra
Informačný seminár k výzve „WIFI pre TEBA“ v Nitre

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Nitre v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre TEBA“. Informačný seminár je určený pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem predložiť žiadosť o NFP ako aj pre úspešných prijímateľov, ktorým už boli […]

Čítať viac ...