Informačno-poradenské centrum pre
Nitriansky kraj

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Doručovacia adresa:
Rázusova 2A
949 01 Nitra

Sídlo:
Kupecká 3
949 01 Nitra

Tel. číslo: 037/692 5938
Web: https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/ipc-pre-esif
E-mail:  ipc@unsk.sk

Kontaktné osoby:

Ing. Peter Paulovič

037/ 6925938
peter.paulovic@unsk.sk

Ing. Darina Voláková

037/ 6925938
darina.volakova@unsk.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.00 – 15.00
Utorok: 7.00 – 15.00
Streda: 7.00 – 16.00
Štvrtok: 7.00 – 15.00
Piatok: 7:00 – 14:00

Facebook:
https://www.facebook.com/Informa%C4%8Dno-poradensk%C3%A9-centrum-pre-E%C5%A0IF-664903463661659/?fref=ts

Prihlásenie do newsletra: