Kalendár akcií IPC pre Košický kraj


Dátum: 02. Mar 2020
Miesto konania: Košice
Voľne pracovné miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové […]

Čítať viac ...