Kalendár akcií IPC pre Košický kraj


Dátum: 25. Jun 2019
Miesto konania: Košice
Informačný seminár k Výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s MRK v Košiciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu zameranú na: Poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného príspevku v rámci Výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a to […]

Čítať viac ...