Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy pre Košický kraj

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3
5. poschodie
042 66 Košice

Tel. číslo: 055/ 7268 427
Web: www.ipc.vucke.sk
E-mail:  ipc@vucke.sk

Kontaktné osoby:

Mgr. Miroslava Kočanová

055/7268 427
miroslava.kocanova@vucke.sk

Ing. Slavomíra Mareková

055/7268 408
slavomira.marekova@vucke.sk

Ing. Stanislav Malecký

055/7268 407
stanislav.malecky@vucke.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: 7.30 – 15.30
Streda: 7.30 – 16.30
Štvrtok: 7.30 – 15.30
Piatok: 7:30 – 14:30

Poznámka: Prosíme záujemcov, aby si vopred na uvedených kontaktoch dohodli termín konzultácie. Ďakujeme.

Facebook po kliknutí na tento odkaz

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť zlepšiť? Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz TU