Informačno-poradenské centrum pre
Košický kraj

Úrad Košického samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3
5. poschodie
042 66 Košice

Tel. číslo: 037/692 5938
Web: http://ipc.vucke.sk
E-mail:  ipc@vucke.sk

Kontaktné osoby:

Mgr. Martin Mojžiš

055/ 6196 676
martin.mojzis@vucke.sk

Mgr. Ing. Kamil Kubík

055/ 6196 675
kamil.kubik@vucke.sk

Konzultačné hodiny:
Pondelok: 7.30 – 15.30
Utorok: 7.30 – 15.30
Streda: 7.30 – 16.30
Štvrtok: 7.30 – 15.30
Piatok: 7:30 – 14:30

Facebook:
https://www.facebook.com/ipcksk/

Prihlásenie do newsletra: