Kalendár akcií


Dátum: 27. Feb 2020
Miesto konania: Prešov
Informačný seminár k výzvam z OP KŽP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a na výstavbu zariadení OZE v Prešove

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Prešovského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným […]

Čítať viac ...
Dátum: 27. Feb 2020
Miesto konania: Nitra
Informačný seminár odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb v Nitre

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR  v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Nitrianskom samosprávnom kraji organizujú seminár s názvom „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb“. Dátum konania: 27. a 28. február 2020 Miesto konania: Agroinštitút Nitra, Akademická 4 Nitra, prednášková miestnosť – Štúdio Prihlasovanie na uvedený informačný seminár, alebo na […]

Čítať viac ...
Dátum: 28. Feb 2020
Miesto konania: Žilina
Informačný seminár k výzvam z OP KŽP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a na výstavbu zariadení OZE v Žiline

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  a Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným […]

Čítať viac ...
Dátum: 02. Mar 2020
Miesto konania: Košice
Voľne pracovné miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové […]

Čítať viac ...
Dátum: 03. Mar 2020
Miesto konania: Trenčín
Školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Trenčíne

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “. Termín konania: utorok, 3. marca 2020 Miesto konania: Školiaca miestnosť Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Svoju účasť, […]

Čítať viac ...
Dátum: 05. Mar 2020
Miesto konania: Žilina
Školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“ v Žiline

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“. Termín: 5. marec 2020 (štvrtok), Žilina od 9:15 hod. Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte […]

Čítať viac ...