Kalendár akcií


Dátum: 11. Sep 2019
Miesto konania: Košice
Informačný seminár pre prijímateľov výzvy „Podpora pracovných miest“ v Košiciach

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Košického samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať  na informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. TERMÍN A MIESTO KONANIA: Streda 11. septembra 2019 o 9:30 hod., Košice. Prihlásiť na seminár je možné prostredníctvom on-line formulára. Účasť na […]

Čítať viac ...
Dátum: 16. Sep 2019
Miesto konania: Banská Bystrica
Informačný seminár k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ v Banskej Bystrici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Predmetom Informačného […]

Čítať viac ...
Dátum: 16. Sep 2019
Miesto konania: Banská Bystrica
Školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici pozývajú na školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE.   oblasť školenia:               Verejné obstarávanie so sociálnymi hľadiskami + príklady Termín:                               16.9.2019, 8:15 – 17:00 hod Miesto konania:              IPC, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica 974 01   Pozvánka […]

Čítať viac ...
Dátum: 17. Sep 2019
Miesto konania: Košice
Informačný seminár k procesu verejných obstarávaní v rámci projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ v Košiciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Košiciach Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k procesu verejných obstarávaní v rámci realizovaných projektov Ministerstva vnútra, OP ĽZ. Seminár je určený pre obstarávateľov t.j. žiadateľov, prijímateľov ako aj pre osoby poverené realizáciou procesu verejného obstarávania. Predmetom Informačného seminára […]

Čítať viac ...
Dátum: 19. Sep 2019
Miesto konania: Banská Bystrica
Informačný seminár pre prijímateľov výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ v Banskej Bystrici

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica si Vás dovoľujú pozvať na informačný seminár zameraný pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Termín a miesto konania seminára: Štvrtok 19. septembra 2019 o 9:30 hod., Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Veľká sieň – 1 poschodie. Pozvánka […]

Čítať viac ...
Dátum: 02. Oct 2019
Miesto konania: Slovensko
Informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy z OP ĽZ – „Podpora pracovných miest“

Sieť informačno-poradenských centier a Implementačná agentúra MPSVR SR pozývajú na informačné semináre pre prijímateľov prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Termíny a miesta konania seminárov:  11.9.2019 o 09:30 hod. v Košiciach (miesto bude upresnené na základe počtu prihlásených účastníkov) 12.9.2019 o 09:30 hod. v Prešove (Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2) 16.9.2019 o […]

Čítať viac ...