Kalendár akcií


Dátum: 25. Jun 2019
Miesto konania: Košice
Informačný seminár k Výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s MRK v Košiciach

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu zameranú na: Poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného príspevku v rámci Výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a to […]

Čítať viac ...
Dátum: 27. Jun 2019
Miesto konania: Žilina
Informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ“ v Žiline

Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, ktorý organizuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán  v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom informačného dňa bude poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, […]

Čítať viac ...
Dátum: 09. Jul 2019
Miesto konania: Banská Bystrica
Informačný seminár k Výzve na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s MRK v Banskej Bystrici

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košice, Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Vzdelávaciu aktivitu zameranú na: Poskytnutie praktických informácií pre prijímateľov nenávratného príspevku v rámci Výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1 a to […]

Čítať viac ...