Kalendár akcií


Dátum: 24. Oct 2018
Miesto konania: Prešov
Seminár k štátnej a minimálnej pomoci v Prešove

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Protimonopolným úradom SR si Vás dovoľujú pozvať na „Seminár k štátnej a minimálnej pomoci“. Termín konania: 24. október 2018 (streda) v čase 8:30 – 13:30hod Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. Poschodie, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte […]

Čítať viac ...
Dátum: 25. Oct 2018
Miesto konania: Banská Bystrica
Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve na výstavbu a rekonštrukciu materských škôlok v obciach s prítomnosťou MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici Vás pozýva na informačný seminár k výzve na výstavbu a rekonštrukciu materských škôlok v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít –  kód výzvy v ITMS2014+ – OPLZ-PO6-SC612-2018-1. Miesto a termín: štvrtok 25. októbra 2018 – […]

Čítať viac ...