Kalendár akcií


Dátum: 19. Nov 2019
Miesto konania: Trenčín
Informačný seminár k výzve „WIFI pre Teba“ v Trenčíne

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“. Termín a miesto konania: 19. novembra […]

Čítať viac ...
Dátum: 20. Nov 2019
Miesto konania: Žilina
Školenie „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“ v Žiline

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľujú pozvať na školenie „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“. Lektor: Mgr. Branislav Hudec z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Termín konania: 20. novembra 2019 (streda) o 8:30 hod. Miesto konania: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského […]

Čítať viac ...
Dátum: 22. Nov 2019
Miesto konania: Trenčín
Školenie „Implementácia projektov financovaných z EŠIF – investičné projekty“ Trenčíne

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na školenie „Implementácia projektov financovaných z EŠIF – investičné projekty“, ktoré sa uskutoční 22. novembra 2019 (piatok) na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (Kongresová sála, I. posch.), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Prihlásiť sa môžu max. 2 účastníci za organizáciu zaslaním informácie na e-mail: petra.hinkova@tsk.sk. V prípade […]

Čítať viac ...
Dátum: 28. Nov 2019
Miesto konania: Prešov
Školenie zamerané na prácu v systéme ITMS2014+ – verejná časť v Prešove

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Prešovskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“. Termín konania: 28. november 2019 (štvrtok) od 8.15 hod Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja zasadacia miestnosť 2.poschodie, Námestie mieru 2, Prešov Svoju účasť prosím, […]

Čítať viac ...