Dňa 13.11.2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie s názvom „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ určené pre dve skupiny účastníkov – začiatočníkov a pokročilých. Školenie prebiehalo interaktívnou formou, kde si každý účastník mohol sám vyskúšať prácu v systéme pod dohľadom skúsených lektorov. Počas práce boli usmerňovaní a pri akýchkoľvek problémoch im boli všetky nejasnosti operatívne vysvetlené. V priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa spolu vyškolilo 70 účastníkov.