Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovali v utorok 3. marca 2020 školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ rozdelené na dve časti, pre začiatočníkov a pokročilých, ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 60 účastníkov.

Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia priamo v Slovenských krajoch. Ak máte záujem o podobné podujatie, tak neváhajte kontaktovať informačno-poradenské centrum vo vašom kraji – Kontakty na jednotlivé IPC nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Fotografia z podujatia