Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 29. septembra 2020 informačný seminár v rámci Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Informačný seminár pod názvom Terénna opatrovateľská služba od „A do Z“ bol venovaný prierezu všetkých podstatných informácií a súvislostí, spojenými s terénnou formou opatrovateľskej služby.

Na infoseminári boli prezentované 3 bloky:

  • proces registrácie opatrovateľskej služby v praxi,
  • realizácia terénnej opatrovateľskej služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a
  • význam rozvoja a podpory opatrovateľskej služby v obci.

Infoseminár viedla skúsená odborníčka v oblasti poskytovania sociálnych služieb pani Ing. Mária Filipová, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti riadenia a rozvoja sociálnych služieb na úrovni miestnej samosprávy. Podujatie sa konalo v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

Fotografia z podujatia