Dňa 6. júna 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Ministerstvom financií SR odborný seminár na tému „Finančné riadenie projektu – Žiadosť o platbu“. Prijímatelia pomoci z eurofondov sa dozvedeli nielen teoretické informácie o systémoch financovania uplatňovaných v SR, ale všetky informácie boli prezentované aj praktickými ukážkami v systéme ITMS2014+.