17. februára 2020 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši otvoril  a spustil nové informačno-poradenské centrum v Humennom (IPC HE).

Obrázok zjednodušenej mapy Slovenska, na ktorej sú uvedené všetky poradenské centrá, a to Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice a Humenné

Zriaďovateľ IPC HE: Prešovský samosprávny kraj

Adresa IPC HE: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1

Meno koordinátora IPC HE: PhDr. Adriána Bezdeňová, Tel.: 051/7081 113

Mená zamestnancov v HE: Mgr. Katarína Roháčová a Ing. Matúš Brečka, Tel. : 051/7081 905

kontakty na IPC po kliknutí na tento odkaz

IPC v Humennom je druhé IPC v rámci Prešovského samosprávneho kraja a celkovo ôsme na Slovensku. Kancelária IPC HE je umiestnená v kaštieli v Humennom a je zariadená aj vybavená z projektu z operačného programu Technické pomoc. IPC HE bude mať k dispozícii aj školiacu miestnosť. Zamestnanci IPC budú poskytovať konzultácie, zabezpečovať informačné podujatia a pomáhať s prípravou žiadostí o NFP aj s implementáciou projektov z fondov EÚ.