V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb.

EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike – V tomto stručnom sprievodcovi informačnými sieťami a poradenskými službami nájdete ich prehľad s uvedením kontaktného bodu na Slovensku. Každá služba ponúka pomoc v určitej oblasti, či už ide o všeobecné informácie o EÚ alebo špecifickejšie témy ako je hľadanie si zamestnania, obchodného partnera alebo zdrojov pre financovanie projektu v Európe.  Uvedená príručka je dostupná bezplatne v elektronickej verzii na stránkach Európskej únie, resp. po kliknutí na odkaz uvedený vyššie.