Európska komisia zverejnila 5.11.2019 aktuálnu Výzvu 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+.

Výzvu si môžu záujemcovia prečítať aj v slovenskom jazyku, rovnako ako Sprievodcu programom Erasmus+, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri tejto príležitosti vydala Európska komisia tlačovú správu, ktorú nájdete na jej webstránkach.

Sprievodca programom 2020 po kliknutí na tento odkaz.