Dňa 30. apríla 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Centrom kontinuálneho vzdelávania na Úrade TTSK v poradí druhý seminár „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali starostom viacerých obcí TTSK možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminár bol organizovaný v rámci projektu Efektívna environmentálna politika v regióne – ENVIREG.