Správy o činnosti IPC

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2016 do 31.12.2016

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018

Sumárne informácie o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od zriadenia do 30.06.2018

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2020 do 31.12.2020

Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021

Metodický pokyn CKO č. 25 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier

Zmluvy o partnerstve pre projekt na prevádzkovanie IPC po roku 2018:

Nitriansky samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj
Dodatok č. 1          Dodatok č. 2

Trenčiansky samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Banská Bystrica

Košický samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Zmluvy o partnerstve pre pilotný projekt na zriadenie a prevádzkovanie IPC do roku 2018:

Košický samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Nitriansky samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Prešovský samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Trenčiansky samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Trnavský samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Žilinský samosprávny kraj
Dodatok č. 1

Mesto Banská Bystrica

Žiadosť o NFP na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1 
Žiadosť o NFP na Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2

 

Zmluvy o poskytnutí NFP

Projekty na roky 2019 až 2021:

Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu: Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier

Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu: Rozšírenie informačno-poradenského centra v Prešovskom kraji

Projekty na roky 2016 až 2018:

Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1

Dodatok č. 1          Dodatok č. 2           Dodatok č. 3

Zmluva o poskytnutí NFPVytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2

Dodatok č. 1