Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj bolo v utorok 1. októbra súčasťou Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pracovníci IPC prostredníctvom propagačných brožúr a materiálov informovali návštevníkov o možnostiach čerpania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.