Informačno-poradenské centrum v Prešove otvorilo školiacu miestnosť

Obce, mestá, firmy či združenia, ktoré chcú čerpať z eurofondov, nájdu bezplatnú pomoc v Informačno-poradenskom centre (IPC) v Prešove aj ďalšie tri roky. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zhodnotil spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským doterajšie fungovanie IPC a súčasne ohlásil, že bude fungovať i naďalej do roku 2021.   „Hlavným cieľom informačno-poradenských centier, ktoré […]

V Trnave sa konal seminár k výzve z OP VaI na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 21. februára 2019 informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku a informácie k príprave žiadosti. Súčasťou seminára bola aj diskusia s odborníkom na inteligentné inovácie v priemysle a odborníkom na verejné […]

Ministerstvo životného prostredia SR informovalo v Trnave o výzve so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Dňa 14. februára 2019 organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE). Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku v výzve č.45 a doplnkové informácie k výzvam č.15,16 a 40. Seminára sa zúčastnilo 25 […]

Zástupcovia samospráv a sociálnych zariadení získali informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Dňa 18. januára 2019 sa v Trnave konal Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK. Na seminári boli odprezentované odborné informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu, o plánovaných aktivitách predmetného projektu, ako aj príklady dobrej praxe. […]

Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov. Stretnutie sa […]

Raši v Nitre: Bezplatné poradenstvo o eurofondoch sa osvedčilo, projekt ide ďalej

Projekt bezplatného poradenstva pre obce, firmy či združenia, ktoré majú záujem o financie z eurofondov, sa chýli ku stanovenému koncu. Vicepremiér Richard Raši 12.11.2018 po boku nitrianskeho župana Milana Belicu bilancoval výsledky Informačno-poradenského centra (IPC) v Nitre a ohlásil pokračovanie úspešného projektu až do roku 2021. „Sieť siedmich informačno-poradenských centier dnes prepája celé Slovensko, najstaršie z nich je však práve […]

Výsledky našej činnosti od roku 2016

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF (IPC) boli vytvorené postupne v druhej polovici 2016 a začiatkom roku 2017 v 7 krajských mestách Hlavné výsledky IPC od ich zriadenia do júna 2018 podrobnejšie informácie po kliknutí na tento odkaz  

Výsledky prieskumu spokojnosti našich klientov

O prieskume Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo […]

Máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ dostupných vo vašom regióne?

Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy. Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte […]