Informačno-poradenské centrum v Nitre spoluorganizovalo online prednášku: „Viete, čo je politika súdržnosti a aký vplyv má na Váš región?“

Europe Direct – informačné centrum v Nitre spolu s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre zorganizovali dňa 25.11.2020 pre študentov Katedry európskych politík – v zastúpení s prof. Ing. Pavlom Schwarczom, PhD. výberovú online prednášku na tému: „Viete, čo je politika súdržnosti a aký vplyv má na Váš región?“ Ing. Peter Paulovič, manažér […]

Výberové konanie – Zamestnanec IPC pre EŠIF pre Prešovský kraj

Sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF hľadá ďalšieho člena tímu. Nového kolegu budeme vyberať pre Prešovský kraj, výkon práce je v Prešove ( Námestie mieru 2). Uzávierka žiadostí je 10. decembra 2020 – viac o výberovom konaní a ako sa naň prihlásiť je zverejnené na stránke  –   Výberové konanie na obsadenie miesta Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Prešove  

Eurofondy v Žilinskom kraji

Eurofondy pomáhajú zlepšovať kvalitu života a rozvíjajú aj Žilinský kraj najmä v oblasti dopravy, školstva, kultúry, prírodného dedičstva, cestovného ruchu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Ku koncu apríla  2020 Žilinský kraj uzatvoril 162 zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov v celkovej hodnote 46,1 mil. eur. Taktiež podporil celkovo 184 mikroprojektov v sume 5,4 mil. eur. Eurofondy sú […]

Obmedzená dostupnosť Informačno-poradenského centra v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si informovať občanov, že Informačno-poradenské centrum pre eurofondy v Banskej Bystrici má dočasne obmedzené osobné konzultácie. Prosíme klientov, aby využili telefonickú, alebo online formu konzultácií.   V prípade záujmu o informácie alebo o konzultácie nám prosím pošlite správu na ipc@banskabystrica.sk alebo nás kontaktujete telefonicky na 048/433 0145, 048/433 0146, 048/433 0147. Ďakujeme za pochopenie.

Obmedzená dostupnosť Informačno-poradenského centra v Trnave

Dovoľujeme si informovať občanov, že Informačno-poradenské centrum pre eurofondy v Trnave má dočasne obmedzené osobné konzultácie. Prosíme klientov, aby využili telefonickú, alebo online formu konzultácií.   V prípade záujmu o informácie alebo o konzultácie nám prosím pošlite správu na ipc@trnava-vuc.sk alebo nás kontaktujete telefonicky na 0911 170 148, 0911 701 981, 0905 877 040. Ďakujeme za pochopenie.

V Žiline sa konal informačný seminár „Terénna opatrovateľská služba od A do Z“

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 29. septembra 2020 informačný seminár v rámci Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Informačný seminár pod názvom Terénna opatrovateľská služba od „A do Z“ bol venovaný prierezu všetkých podstatných informácií a súvislostí, spojenými s […]

V Žiline sa konal informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 17. septembra 2020 Informačný seminár v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Zástupcovia všetkých partnerov národného projektu (Implementačná agentúra MPSVR SR, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania […]

Podujatie pre odvetvie REKLAMA a MARKETING v Žiline

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zorganizovali 26. augusta 2020 v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie pre odvetvie REKLAMA a MARKETING. Praktické rady a možnosti, ako sa úspešne presadiť na trhu, predstavil odborník z oblasti kreatívneho priemyslu a biznisu: KAMIL AUJESKÝ, ktorý pretavil svoje skúsenosti z online […]

Podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov v Trenčíne

IPC TSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravili v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. augusta 2020. Ako efektívne manažovať marketingovú agentúru v čase krízy? Ako si má dizajnér nastaviť svoje podnikanie v súčasnej situácii? Aj […]

V Žiline sa konali informačné semináre k aktivitám národných projektov z OP ĽZ a OP II

Odborný seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizovali v dňoch 11. a 12. augusta 2020 v Žiline odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa […]