Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo v pondelok 30.9.2019 v kongresovej sále Úradu TSK školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF pod názvom Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor. Hlavnými témami školenia boli: Príprava a návrh projektu podľa metodiky Európskej komisie (investičné a neinvestičné projekty, Projekty na Slovensku […]

Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy Podpora pracovných miest sa konal v Trenčíne

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovali v stredu 25. septembra 2019 informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty […]

IPC Trenčín zorganizovalo v školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

Pracovníci IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovali v utorok 24. septembra 2019 vo svojich priestoroch školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl v Trenčianskom kraji. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte […]

V Trenčíne sa konalo školenie „Práca v systéme ITMS2014+“

V utorok 24. septembra zorganizovalo IPC pre Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie „Práca v systéme ITMS2014+„. V školiacej miestnosti Úradu TSK sa v dvoch skupinách vyškolilo viac ako 60 účastníkov. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje […]

2. Šarišský hackathon a pozvánka na panelovú diskusiu s témou „Udržateľný rozvoj mesta a regiónu“

Dovoľujeme si Vás informovať, že v Prešove sa 4. až 6. októbra 2019 bude konať 2. ročník Šarišského hackathonu na tému „Udržateľný rozvoj mesta a regiónu“. Všetky podrobné informácie a prihlášku nájdete na stránke podujatia: 2. Šarišský hackathon Organizátori podujatia pozývajú záujemcov aj na panelovú diskusiu na tému „Udržateľný rozvoj mesta a regiónu“, ktorá sa bude […]

V Banskej Bystrici sa konal okrúhly stôl na tému implementácie projektov EŠIF

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický samosprávny kraj zorganizovali dňa 23.09.2019 V Banskej Bystrici podujatie „Okrúhly stôl so zástupcami riadiacich štruktúr a zástupcami mimovládnych organizácií na tému implementácie projektov EŠIF. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu už niekoľko rokov realizujú […]

V Košiciach sa konali workshopy zamerané na problematiku sociálneho podnikania

V dňoch 17. a 18. septembra 2019 Informačno – poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Košiciach v spolupráci s Referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít Úradu KSK, spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky Košice organizovali dvojdňové workshopy zamerané na problematiku sociálneho podnikania. Ich účastníci  sa dozvedeli o projekte ELDORA realizovanom Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja […]

Septembrové odborné semináre v Trnave boli účastníkmi vyhodnotené ako veľmi prínosné

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský samosprávny kraj organizovalo v septembri v hoteli IMPIQ v Trnave dva odborné semináre, ktorých náplňou bola problematika súvisiaca s eurofondami. Dňa 10. septembra 2019 sa konal seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktorý odprezentovali lektori z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Roman Miškovič a Ing. Róbert Fordinál. Účastníci seminára si prakticky vyskúšali ako sa […]