Výzva na odborných hodnotiteľov – OP Integrovaná infraštruktúra – Informačná spoločnosť

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9. Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra […]

Výzvy pre neziskové organizácie v roku 2021

Pre zástupcov neziskového sektora existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev a realizovať aktivity z oblasti pomoci ľuďom bez domova, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva alebo podpory rozvojových intervencií v rozvojových krajinách Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti životného prostredia môžu v rámci operačného programu […]

Výzvy pre obce a mestá v roku 2021

Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej infraštruktúry, ochrany verejného zdravia alebo podpory regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia ponúka obciam aj […]

Výzvy pre podnikateľov v roku 2021

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, podpory zamestnanosti a sieťovania podnikov. Aj v roku 2021 pokračuje pomoc pre podnikateľov na zmiernenie dopadov krízy vyvolanej zlou pandémiou Covid19. Mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti […]

Výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu

Výber odborných hodnotiteľov Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“) na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Podmienky, ktoré musia uchádzači na výber OH splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach na výber OH. Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete po kliknutí na tento odkaz. Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s výberom OH: […]

Informačno-poradenské centrum v Nitre spoluorganizovalo online prednášku: „Viete, čo je politika súdržnosti a aký vplyv má na Váš región?“

Europe Direct – informačné centrum v Nitre spolu s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre zorganizovali dňa 25.11.2020 pre študentov Katedry európskych politík – v zastúpení s prof. Ing. Pavlom Schwarczom, PhD. výberovú online prednášku na tému: „Viete, čo je politika súdržnosti a aký vplyv má na Váš región?“ Ing. Peter Paulovič, manažér […]

Výberové konanie – Zamestnanec IPC pre EŠIF pre Prešovský kraj

Sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF hľadá ďalšieho člena tímu. Nového kolegu budeme vyberať pre Prešovský kraj, výkon práce je v Prešove ( Námestie mieru 2). Uzávierka žiadostí je 10. decembra 2020 – viac o výberovom konaní a ako sa naň prihlásiť je zverejnené na stránke  –   Výberové konanie na obsadenie miesta Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Prešove  

Eurofondy v Žilinskom kraji

Eurofondy pomáhajú zlepšovať kvalitu života a rozvíjajú aj Žilinský kraj najmä v oblasti dopravy, školstva, kultúry, prírodného dedičstva, cestovného ruchu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Ku koncu apríla  2020 Žilinský kraj uzatvoril 162 zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov v celkovej hodnote 46,1 mil. eur. Taktiež podporil celkovo 184 mikroprojektov v sume 5,4 mil. eur. Eurofondy sú […]

Obmedzená dostupnosť Informačno-poradenského centra v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si informovať občanov, že Informačno-poradenské centrum pre eurofondy v Banskej Bystrici má dočasne obmedzené osobné konzultácie. Prosíme klientov, aby využili telefonickú, alebo online formu konzultácií.   V prípade záujmu o informácie alebo o konzultácie nám prosím pošlite správu na ipc@banskabystrica.sk alebo nás kontaktujete telefonicky na 048/433 0145, 048/433 0146, 048/433 0147. Ďakujeme za pochopenie.

Obmedzená dostupnosť Informačno-poradenského centra v Trnave

Dovoľujeme si informovať občanov, že Informačno-poradenské centrum pre eurofondy v Trnave má dočasne obmedzené osobné konzultácie. Prosíme klientov, aby využili telefonickú, alebo online formu konzultácií.   V prípade záujmu o informácie alebo o konzultácie nám prosím pošlite správu na ipc@trnava-vuc.sk alebo nás kontaktujete telefonicky na 0911 170 148, 0911 701 981, 0905 877 040. Ďakujeme za pochopenie.