Oznam o obmedzení osobných konzultácií na IPC v Košiciach

Dovoľujeme si informovať klientov, že z dôvodu prevencie šírenia COVID-19 bude do odvolania činnosť informačno-poradenského centra pre EŠIF v Košickom samosprávnom kraji v obmedzenom režime. Záujemcom budeme poskytovať informácie výhradne telefonickou, on-line, alebo emailovou formou komunikácie. Ďakujeme za pochopenie. Tel. číslo: 055/ 7268 427 E-mail:  ipc@vucke.sk

Oznam o dočasnej nedostupnosti služieb IPC v Košiciach

Dovoľuje si informovať záujemcov o informácie o fondoch EÚ o nedostupnosti služieb informačno-poradenského centra (IPC) v Košiciach počas celého pracovného týždňa od 4. októbra, do 8. októbra 2021. Ospravedlňujeme sa za tento výpadok. V prípade potreby môžete kontaktovať kolegov na IPC v Prešove a Humennom napríklad aj emailom alebo telefonicky. Prípadne nám zanechajte správu a […]

Výsledky činnosti IPC za 1. polrok 2021

Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2021. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty). Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2021: Zo 233 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 136 schválených, čo predstavuje úspešnosť 58 % […]

V Žiline sa konal informačný seminár k výzve zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili 31. augusta 2021 na Úrade ŽSK v Žiline prvý zo svojich plánovaných informačných seminárov k výzve zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19. Zástupcovia Ministerstva kultúry SR predstavili detailnú prezentáciu výzvy. Taktiež sa zamerali na diskusiu s účastníkmi a odpovedali na […]

V Žiline sa konal workshop „NOVÉ FONDY EÚ: PRÍLEŽITOSTI PRE MNO V REGIÓNOCH“

Dňa 01.07.2021 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja workshop určený zástupcom mimovládnych neziskových organizácií na tému príležitosti čerpania fondov EÚ v novom programovom období. Tento workshop bol súčasťou série regionálnych stretnutí, počas ktorých prebiehala so zástupcami občianskej spoločnosti diskusia o […]

Výzva na odborných hodnotiteľov – OP Integrovaná infraštruktúra – Informačná spoločnosť

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9. Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra […]

Výzvy pre neziskové organizácie v roku 2021

Pre zástupcov neziskového sektora existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev a realizovať aktivity z oblasti pomoci ľuďom bez domova, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva alebo podpory rozvojových intervencií v rozvojových krajinách Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti životného prostredia môžu v rámci operačného programu […]

Výzvy pre obce a mestá v roku 2021

Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej infraštruktúry, ochrany verejného zdravia alebo podpory regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia ponúka obciam aj […]

Výzvy pre podnikateľov v roku 2021

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, podpory zamestnanosti a sieťovania podnikov. Aj v roku 2021 pokračuje pomoc pre podnikateľov na zmiernenie dopadov krízy vyvolanej zlou pandémiou Covid19. Mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti […]