Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov.

V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani informácie o verejnom obstarávaní a dôležité kontakty, ktoré vám poskytnú ešte podrobnejšie informácie.

Publikácia ,,Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020″ v elektronickej verzii je dostupná po kliknutí na tento odkaz.

Titulná strana publikácie Mesta a obce a fondy EÚ 2014 - 2020
Titulná strana publikácie Mesta a obce a fondy EÚ 2014 – 2020