Seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ v Trnave

Dátum: 1539734400
Miesto konania akcie: Trnava

Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na odborný seminár „ Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť „, ktorý sa uskutoční dňa 17. októbra 2018 na Úrade TTSK. Účasť na seminári je bezplatná.

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 11. októbra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka a program