Odborný seminár „Príprava finančnej analýzy projektu“ v Trnave

Dátum: 1538438400
Miesto konania akcie: Trnava

Informačno-poradenské centrum TTSK spolu s odbornými lektormi Ing. Mariánom Brünnom a Ing. Jozefom Nemcom Vás pozývajú na odborný seminár „Príprava finančnej analýzy projektu (Posudzovanie projektových zámerov a žiadostí o NFP – vybrané ekonomické kritériá)“, ktorý sa uskutoční dňa 2. októbra 2018 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Účasť na seminári je bezplatná. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 24. septembra 2018 na adrese ipc@trnava-vuc.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka a program