Informačný webinár pre prijímateľov výzvy „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

Dátum: 1611100800
Miesto konania akcie: online

onlineMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie  v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre fondy EÚ si Vás dovoľujú pozvať na Informačný webinár pre úspešných prijímateľov výzvy PO1/2019/DOP/1.2.1-01 Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Termín a miesto konania:
20. január 2021 (streda), o 09:00 hod. – prostredníctvom aplikácie Webex
Prihláseným záujemcom zašleme odkaz do mailu uvedenom v prihlasovacom formulári.
Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný na prihlasovací formulár. Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 18. januára 2021.

PROGRAM
09.00 – 12.00

  • Úvod a organizačné informácie o webinári
  • Prekladanie Žiadostí o platbu
  • Podmienky preplatenia štandardných stupníc jednotkových nákladov
  • Monitorovanie projektu a merateľné ukazovatele
  • Odpovede na otázky

Otázky súvisiace s implementáciou projektov v rámci výzvy Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou je možné predkladať vopred prostredníctvom Formuláru otázok v termíne do 15. januára 2021. – FORMULÁR OTAZOK