Informačný seminár pre prijímateľov výzvy z OP ĽZ na podporu opatrovateľskej služby v Žiline

Dátum: 1550620800
Miesto konania akcie: Žilina

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žiline Vás pozývajú  na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre prijímateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Termín a miesto konania seminára: streda 20. februára 2019 o 9:30 hod., Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09, Žilina

V prípade záujmu sa zaregistrujte prostredníctvom registračného formulára  v termíne do 17. 2. 2019.

Pozvánka a program