Informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“ v Trenčíne

Dátum: 1552521600
Miesto konania akcie: Trenčín

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Trenčianskeho samosprávneho kraja  v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR  Vás pozývajú na informačný seminár k výzve OP LZ DOP 2018/3.1.1/01 s názvom „Podpora pracovných miest“.

Termín: 14. marca 2019 (štvrtok)

Adresa: K dolnej stanici 7282/20A (pri Daňovom úrade), v zasadačke na 7. poschodí  Úradu TSK

Účasť prosím potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: ipc@tsk.sk v termíne
do 8.3.2019, 12:00 hod.

Pozvánka a program