Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v Prešove

Dátum: 1556064000
Miesto konania akcie: Prešov

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Termín konania: 24. apríl 2019 (streda) o 9.30 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Veľká zasadačka II. Poschodie

Lektor: Mgr. Martina Petijová

Pozvánka a program