Informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v Banskej Bystrici

Dátum: 1552953600
Miesto konania akcie: Banská Bystrica

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k národnému projektu pod názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Termín konania: 19. marca 2019, od 9:00 hod. a 20. marca 2019, od 9:00 hod

Miesto konania:  Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26,  Veľká sieň (1. poschodie)

V prípade záujmu sa zaregistrujte TU

Tešíme sa na vašu účasť