Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb v Trnave

Dátum: 1547769600
Miesto konania akcie: Trnava

IA MPSVR SR ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční dňa 18. januára 2019 na Úrade TTSK.

Na seminár je možné sa prihlásiť do 11. januára 2019 prostredníctvom elektronického prihlasovania po kliknutí na tento odkaz: Prihláška na Informačný seminár NP DI PTT Trnava 18.1.2019 

Tešíme sa na Vašu účasť.