Informačný seminár „Analýzy v EŠIF“ v Žilinskom kraji

Dátum: 1542844800
Miesto konania akcie: Žilina

Informačno – poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie „Analýzy v EŠIF“.

Dátum:
22. november 2018 (štvrtok) o 9:00 hod.

Miesto:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

Účasť je potrebné potvrdiť do 16. novembra 2018, 12:00 hod. na e-mail: ipc@zilinskazupa.sk.

Návratka

Pozvánka a program