Informačný seminár národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni v Košiciach – zrušené

Dátum: 1583884800
Miesto konania akcie: Košice

Informačný seminár bol zrušený z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19.

V Košiciach sa dňa 11.3.2020 uskutoční v spolupráci IPC KSK a IA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Informačný seminár k národnému projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. V rámci seminára budú prezentované základné zmeny v Príručke pre zapojené subjekty do NP BOKKU a v jej prílohách z pohľadu metodiky, finančnej podpory a monitorovania projektu.

Bližšie informácie sú uverejnené: NP BOKKU