Školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE v Banskej Bystrici

Dátum: 1568592000
Miesto konania akcie: Banská Bystrica

Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom v Banskej Bystrici pozývajú na školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE.

 

oblasť školenia:               Verejné obstarávanie so sociálnymi hľadiskami + príklady

Termín:                               16.9.2019, 8:15 – 17:00 hod

Miesto konania:              IPC, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica 974 01

 

Pozvánka a program

Tešíme sa na Vašu účasť